Algemeen

Deze Algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) zijn van toepassing op het gebruik van de services (“Service”) die beschikbaar worden gesteld door Website.com Solutions Inc. (“Website.com”, “wij” of “ons”). Deze Algemene Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige overeenkomst en afspraak tussen Website.com en de persoon of entiteit die zich op onze service abonneert (“Abonnee” of “u”).

Door uw aanvraag in te dienen en door uw gebruik van de Service, stemt u ermee in zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet. Website.com kan uw account te allen tijde beëindigen, met of zonder kennisgeving, voor gedrag dat in strijd is met deze Overeenkomst, voor gedrag dat volgens Website.com schadelijk is voor haar bedrijf, of voor gedrag waarbij het gebruik van de Service schadelijk is naar een andere partij.